Душа от нощта

Събуди се. Беше студено. Изправи се и разтърка очи. Усети миризмата… Оправи малко дрехите си, приглади коса и се огледа. Не знаеше къде е и нямаше спомени от миналата нощ. Стресна я отражението и в счупеното стъкло, част от изоставена сграда, в която се намираше. Красива, сини очи, фигура на модел. Поне така трябваше да…

Момчето и звярът

Чуваше тежкото му дишане някъде зад гредите на плевнята. Дебнеше скърцането на пода, за да разбере къде е. Беше ужасен. Дъждът валеше грубо. Светкавиците разкъсваха нощта и бързо бягаха уплашени. Момчето не виждаше изход, сърцето му биеше до пръсване и очакваше всеки момент да го хванат. Стискаше една дъска, която едва ли щеше да му…

Малката Силвия

Главоболието блъскаше по слепоочията и със силата на боксъор. Болката удряше круше след круше и я караше да премижава от кънтежа в главата си. Гадеше и се и усещаше как светът се върти на бавни обороти. Трябваше да седне за малко. Стисна силно очи, но не беше по-добре като ги отвори, Хиляди светлинки пробягваха пред…